Mid-Year Real Estate Market Outlook 2022

Dalende prijzen en dreigende woningmarktregulering drukken op het beleggingsvolume – maar de potentie blijft enorm

Ondanks de opgelopen financieringsrente blijft de dynamiek op de vastgoedmarkt hoog

Beste lezer,

De zomer komt op een goed moment. Even op adem komen na een paar onberekenbare maanden. Een kans om eens te kijken waar we halverwege het jaar staan. De groei op de beleggingsmarkt was ongekend: meer dan dertig procent. Maar dat stond tegenover een hele reeks crises – Oekraïne, inflatie, rente, stikstof, enzovoorts. Wat overblijft onder de streep? Dat weten we gewoon nog niet precies. De markt zal niet hetzelfde zijn als de afgelopen jaren. Het kan alle kanten op gaan, van langere tijden van onzekerheid tot een vlotte stabilisatie waarbij er voldoende aanknopingspunten zijn voor een goed najaar. Eén ding is zeker: de potentie van vastgoed is en blijft enorm.

Vriendelijke groet,

Erik Langens Executive Director Capital Markets